Halikarnas Balıkçısı(Cevdet Şakir Kabaağaçlı): Konularını daima Ege ve Akdeniz kıyılarından çıkardı.; balıkçıları sünger avcilarını...işledi.
Eserleri: Hikaye: Merhaba Akdeniz...Roman eniz Gurbetçileri..

Haldun Taner: Gücünü gözlem mizah ve yergiden alan hikayeleriyle tanındı. Epik tiyatro türünde eserler verdi.
Eserleri: Hikaye: Şişhane'ye Yağmur yağıyordu On İkiye Bir Var...Tiyatro:Keşanlı Ali Destanı Sersem Kocanın Kurnaz Kocası...

Tarık Buğra: Tek adamın dengesiz bazen alaycı bazen acılı tedirginliğini ele alır.
Eserleri:Roman:Küçük Ağa İbişin Rüyası...