Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Toplumsal Gerçekçiler

  Önemli Temsilcileri:
  Kemal Tahir: Konularını cezaevi yaşantılarından Kurtuluş Savaşı'ndan eşkıya menkıbelerinden aldı. Gerçek bir Anadolu romanı oluşturdu.
  Eserleri: Roman:Yorgun SavaşçıDevlet Ana ...

  Orhan Kemal: Hayatına girmiş yüzlerce kişinin kader ve direnişlerini yazdı. Sürükleyiciliktabiilik gerçeklik eserlerinin özelliğidir.
  Eserleri :Roman: Murtaza Hanımın Çiftliği...Tiyatro:72.Koğuş...

  Yaşar Kemal: Genellikle Çukurova insanının hayat savaşlarını şiirli bir dille yazdı. Tezli romanı savunur. Folklor unsurları ve güçlü doğa tasvirleri görülür.
  Eserleri: Roman:İnce Memet Yer Demir Gök Bakır Teneke...

  Fakir Baykurt: İçinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazmıştır.
  Eserleri: Roman: Yılanların Öcü Tırpan Kara Ahmet Destanı...Hikaye: Can Parası.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir?

  - Toplumcu gerçekçi şiir serbest nazım özellikleri taşır.
  - Toplumcu gerçekçi şiir ideolojik içerikli bir şiirdir.
  - Toplumcu gerçekçi şiir o güne kadar görülmemiş denenmemiş bir görsellik karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir.
  - Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir.
  - Şiirdeki paralel simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır.
  - Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.
  - Toplumcu gerçekçi edebiyat halkçılık köycülük kavraları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır.
  - Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde "insan toplum ve üretim ilişkileri" vardır.
  - Toplum için sanat anlayışı vardır.
  - Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir.
  -Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.
  -Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.
  -Toplumcu gerçekçi edebiyat programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.
  -Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
  -Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir.
  - Nazım Hikmet Beşir Fuat Hoca Tahsin Efendi Abdullah Cevdet Ercüment Behzat Lav ve Kadro dergisi yazarları (Şevket Süreyya Aydemir Vedat Nedim Tör ) bu edebiyat anlayışının öncüleridir.
  Toplumcu Gerçekçiler (öykü-roman)

  Önemli Temsilcileri:
  Kemal Tahir (1910- 1973) : Konularını cezaevi yaşantılarından Kurtuluş Savaşı'ndan eşkıya menkıbelerinden aldı. Gerçek bir Anadolu romanı oluşturdu.
  Eserleri: Roman:Yorgun SavaşçıDevlet Ana ...

  Orhan Kemal (1914-1970): Hayatına girmiş yüzlerce kişinin kader ve direnişlerini yazdı. Sürükleyiciliktabiilik gerçeklik eserlerinin özelliğidir.
  Eserleri :Roman: Murtaza Hanımın Çiftliği...Tiyatro:72.Koğuş...

  Yaşar Kemal (1923- .) : Genellikle Çukurova insanının hayat savaşlarını şiirli bir dille yazdı. Tezli romanı savunur. Folklor unsurları ve güçlü doğa tasvirleri görülür.
  Eserleri: Roman:İnce Memet Yer Demir Gök Bakır Teneke...

  Fakir Baykurt (1929-1999): İçinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazmıştır.
  Eserleri: Roman: Yılanların Öcü Tırpan Kara Ahmet Destanı...Hikaye: Can Parası.
  Ayrıca bkz.>> 1960 ve 1970'lı yılların toplumcu şairleri kimlerdir?
  Toplumcu Gerçekçilik/ Toplumcu Gerçekçilik Akımının Kaynakları

  Toplumcu gerçekçiliğin boyutlanmasında Birinci Dünya Savaşı'yla onun ardından gelen Rusya'daki Ekim ihtilali'nin etkisi vardır. Anamalcı (kapitalist) toplum düzeninin yeni bir toplum düzenine dönüştürme sürecini başlatacak düşüncelerin yaygınlaşmasına bu düşüncelerin yazınsal ürünlerin dokusu içinde yer almasına yol açmıştır. Şöyle de denebilir anamalcı düzenin çok yönlü bir eleştiri yapma bu düzenin yerini alacak olan toplumcu (sosyalist) düzeni gösterme eğilimi güçlendi.
  Toplumcu gerçekçilik Marksist dünya görüşü üzerine oturan dünyayı ve insanı bu görüş doğrultusunda algılayan bir yazınsal akımdır. Toplumsal çatışmayı ve bu çatışmanın insan üzerindeki etkilerini yansıtır. Bu yansıtımın en güzel örnekleri Gorki'nin çizdiği insan manzaralarında görülebilir. Anamalcı düzenin yırtıcılığını geleceğe olan inanç ve iyimser bir yaklaşımla öykülerinde ve romanlarında sergilemiştir. Bunu yaparken insanın hem kendisini hem çevresini değiştirebileceği gerçeğini kendi yazgısının demircisi olduğu gerçeğini vurgulamıştır insana "kendi kendisinin efendisi olabilmesi için" savaşması gerektiğini nedenselliğiyle birlikte göstermiştir. Anlatımını bu yönde biçimlendirmiş şiirsel açık ve yalın gülümseyen bir temel üzerine oturtmuştur. "Serseriler" "Stepte" "Yaşanmış Hikâyeler" adlı öykü yapıtlarında kendi özyaşamöyküsü üzerine yasladığı "Ekmeğimi Kazanırken" "Benim Üniversitelerim" "Çocukluğum" üçlemesinde Gorki'nin daha doğrusu toplumcu gerçekçiliğin bu yönü bütün boyutlarıyla görülebilir. "Ana" "Artamonovalar" "Kum Samgin'in Hayatı" "Foma..." gibi roman türündeki yapıtlarıyla "Ayaktakımı Arasında" "Küçük Burjuvalar" adlı oyunlarında Rusya'daki kentsoylu sınıfın çöküşünü daha kapsamlı bir deyişle yaşadığı dönemdeki Rusya'nın iç ve dış yapısını bireşimsel bir yöntemle aydınlatır.
  Toplumcu gerçekçilik yazında ideolojik boyutun ağır basması güzelduyusal ve sanatsal yönlerin arka plana atılması demek değildir. Tam tersine ideolojik ilkelerle güzelduyusal ilkelerin bir kâğıdın iki yüzü gibi ayrılmaz bir biçimde bileşimini içerir. Bu yönden yaşamı zenginliklerinden soyarak anlatmaya şematizme ve şablonculuğa temelde karşıttır insanı algılayış ve yansıtış yönünden de böyledir bu. Çünkü insan içinde bulunduğu toplumsal çevrenin ürünü olarak duyan düşünen tasarlayan bir varlıktır.
  Toplumculuğun toprağında boy atıp gelişen bir akımdır toplumcu gerçekçilik. Bu yönden bireyle toplumsal düzen ve yapı arasındaki çatışmayı yansıtma yerine bu çalışmayı ortadan kaldıracak bireylerin gelişmesine olanak sağlayacak; onları ruhsal ve fiziksel çöküşten aktöresel yozlaşmadan kurtaracak bir düzeni yansıtmayı amaçlar. Bu yönüyle de eleştirel gerçekçilikten ayrılır. Eleştirel gerçekçilikte bireyin kendini tüketen koşullara karşı nasıl direndiği başkaldırdığı gösterilmeye çalışılır. Toplumcu gerçekçilikteyse bu bireysel direnti bu bireysel başkaldırı kitlesel bir genişiîk kazanır. Kitleler girer romana oyuna öyküye. Böylece yazınsal yaratıların insan dokusu değişir. Nitekim Gorki gibi toplumcu gerçekçiliğin işçilerinden ve kuramcılarından biri sayılan Mihail Şolohov yapıtlarıyla akımın bu yönsemesini somutlamıştır.
  Toplumcu gerçekçilikte karaktere hangi açılardan bakılır?
  B. Suchkov Gerçekçiliğin Tarihi adlı yapıtında bu soruyu değişik boyutlar içinde değerlendirirken şunları söyler: "Sosyalist gerçekçilik karaktere her şeyden önce çok çeşitli toplumsal etkilerin şekillenmesine yardım ettiği bireysel bir fenomen olarak bakar. Bu bakımdan sosyalist gerçekçilik eleştirel gerçeklikte görülen karakter kavramını miras olarak alıp geliştirir. Ne var ki tam bu noktada bu iki yöntem arasındaki benzerlik kesilir çünkü sosyalist gerçekçilik kahramanın karakterindeki toplumsal başafı (sosyal dominant'ı) algılar ve açığa koyar ki burada bireyin hayatın dönüşüme uğratılmasıyla hayatın tarihsel hareketi ve değişmesiyle insan ruhundaki tutku çıkar ve eğilimlerin mücadelesini önceden belirleyen ve koşullandıran etkenlerle ve insanın yaşadığı çağın toplumsal mücadele ve çatışmalarıyla olan bağıntısı yatar. Bilinçli historisizm sosyalist gerçekçi yazarın karakterde ki toplumsal başatı (dominant'ı) kendi manevi gelişmesinin temel bir etkeni olarak görmesini sağlar. Sosyalist gerçekçi edebiyat. Karakterlere büyük bir çoğunluk ve değişkenlik getirmiştir; çünkü sosyalist gerçekçi edebiyat yeni toplumsal ilişkilerin kurulması karmaşık sürecini ve kitlelerin yeni toplumsal farkındalığını yansıtabilmiştir. Sosyalist gerçekçi edebiyat birey ile toplum arasındaki eleştirel gerçekçiliğin yapmış olduğundan çok daha karmaşık ilişkilerin bir çözümünü ve araştırılışını temsil eder."
  Toplumcu gerçekçilikte kahraman ülküleştirilmez içinde bulunduğu toplumsal koşullar ve İlişkiler içinde ele alınır. Ancak bu koşullar ve ilişkileri kişiliğini geliştirme yönünde değiştirmeye savaşır. Kendi kişisel çıkarını toplumsal çıkarlarla bütünleştirmiş bir kişidir o. Terimsel bir adlandırmayla söyleyelim: Olumlu kahramandır. "Olumlu kahramanın güzelliği sadece belirli ideal nitelikleriyle ortaya çıkmaz bu niteliklerin iç çatışma ile biçimlenişi bu niteliklerin pekişmesini engelleyecek her şeyi alt eden sağlam ilerici güçlerin ve eğitimlerin zaferi ile kahramanın güzelliği anlatıma kavuşur." öyle ki kahramanın bu gelişim süreci okuyucuyu etkileyecek onun da bu kahraman gibi bir gelişim göstertebileceği düşüncesi okuyucuda oluşacaktır.
  Olumlu kahraman yaratma geleceğin sınıfsız toplumunu sezdirtme toplumcu gerçekçiliğin kuşatımı içinde yer alan özelliklerdir. Bu noktada coşumculuğa (romantizme) yaklaşır yer yer. Ama bu geleneksel coşumculuktan ayrı bir renk taşır. Erişilmeyecek bir düşün ardında değildir toplumcu gerçekçilik. Geleceğe yönelik düşle beslenmiş imgeler ve coşkusal öğeler içerdiği içindir ki coşumculuğa yaklaşmadan söz edilebilir.
  Toplumcu gerçekçilik sanata ve yazına nasıl bir işlev yüklemektedir? Tartışma gündeminde olan bir sorudur bu. M. Şolohov Nöbet Ödülü konuşmasının bir yerinde bu soruyu getirerek sözü şunları söyler:
  "Okuyucuya namuslu söz söylemek halka doğruyu anlatmak gerçeği anlatırken kimi zaman sert ama her zaman yürekli olmak insanların yüreğine gelecek adına kendi güçleri adına geleceği biçimlendirmedeki yetenekleri adına güçlü inanç satmak. Bütün dünyada barış için mücadele etmek ve yazdıkları kanalıyla yazılarının ulaşabileceği her yerde barış savaşçıları yetiştirmek insanları ilerlemek için duydukları soylu ve doğal isteklerinde birleştirmek. Sanat insanların kafalarını ve yüreklerini etkileyecek büyük güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına hak kazanması için bu gücü insanların ruhunda güzeli yaratmaya yönelmesi insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine inanıyorum."
  Emin Özdemir/Yazın Akımları özel Sayısı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş