Bu akım ; bir meseleyi bir derdi ortaya koyarak topluma faydalı olmak istiyordu. İlk ürünleri Anadolu köy romancılığıdır. Konuları: işçi-ırgat hayatısınıf çatışmalarıgrev-lokavt gibi durumlar toprak-su kavgaları...