Kırgızlar arasında oluşan Manas destanı bugün de bütün canlılığı ile devam etmektedir. Manas destanının 11 ile 12. asırlar arasında meydana geldiği düşünülmektedir.


Bu destanın ana kahramanı Manas da tıpkı Oğuz Kağan destanının İslâmî rivayetindeki ve Satuk Buğra Han gibi İslamiyeti yaymak için mücadele eden bir yiğittir. Böyle olmakla birlikte Manas destanında müslümanlık öncesi Türk kültür inanç ve kabullerinin tamamını sergilenmektedir. Bazı varyantları dört yüz bin mısra olan Manas destanı Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak -Kırgız dairesinin kültür abidesi niteliğindedir.


Büyük Türkolog Wilhelm Radloff (1837-1918) bu destanla ilgili ilk derlemeyi Kırgızistan'ın Tokmak şehri güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan 1869'da yaptı. Radloff'un derlediği yedi bölümlük Manas Destanı toplam 11 bin 454 mısradan oluşuyor. Fakat Manasçıların okuduğu dize sayısı 16 bin mısra civarındadır.


Kırgız Türklerinin ulusal kahramanı Manas'ın etrafında örgülenen Manas Destanı'nın ilk bölümünden itibaren; Manas'ın doğumu daha beşikte iken konuşmaya başlaması kafirleri yeneceğini söylemesi büyüyüp delikanlı olunca Çinlileri yenmesi Müslüman yiğit Almanbet'le tanışıp birlikle birçok savaşa girmeleri Manas'ın evlenmesi düşmanları tarafından iki defa öldürülmesine rağmen tekrar dirilmesi Mekke'yi ziyaret ve Kabe'yi tavaf etmesi lirik bir üslupla anlatılır.

*
Alıntı