Efsane Farsça bir sözcük olan “fesane”nin dilimizdeki karşılığıdır. Yunanca mit/mitos ingilizce legend Arapça ustura olarak kullanılmaktadır. Geçmişte var olduğu*na inanılan inanca ait kutsallık içeren bir tabiat hadisesinin bir varlığın değişimindeki akıl dışı ve olağanüstü yakıştırma*lardır. Gerçek veya hayali varlıklara yer ve olaylara ola*ğanüstü özellikler atfederek oluşturulan anlatılanın gerçek ol*duğuna ilişkin kesin inançla birlikte kişinin bireysel toplum*sal yaşamını yönlendiren geçmişle günümüz arasında in*sanın ve oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkı sağlayan bir türdür. Efsaneler sadece dünyanın insanın bitkile*rin hayvanların yaratılışını değil aynı zamanda âdetlerin ku*rumların törenlerinden ilkin nasıl ortaya çıktıklarını konu edinirler. Daha önemlisi bu âdetlerin kurumların ritüellerin kutsallığını kutsal sayılan ilk zamanlara bağlayarak gelenek*seli destekler ve güçlendirirler.