Anonim halk edebiyatının çok yaygın bir ürünüdür.
Çoğunlukla sevda konularını işler. Ekseriya dört mısradan meydana gelir. Birinci ikinci ve dördüncü mısraları kafiyeli olur. Bunlar hazırlık mısralarıdır. Asıl mânâ son iki mısrada ifade edilir.

Bazı Türk topluluklarında "hoyrat mane mâna mahni bayatı me'âni" gibi kelimelerle de karşılaşılan mânilerin konuları Şükrü Elçin'in ifadesiyle her türlü hayat olaylarıdır.
Köy kasaba ve şehirlerimizde okumuş okumamış kimslerin ve bilhassa kadınların irticâlen meydana getirdikleri ürünlerdir.
"Aşk/sevgi" ön plandadır. Öte yandan "gurbete giden eşe duyulan hasret güzellik-çirkinlik kıskançlık ölüm evlenme düşüncesi verilen sözde durmama vefasızlık kadere isyan ana-baba şefkatini arama ihtiyacı gelin-kaynana çatışması" gibi konular âdet ve ananelerimizle iç-içe eğrisiyle-doğrusuyla mânilerle ortaya konur.

Çoklukla kadınların söylediği; mısralarda ay güneş ve yıldızların parladığı; dağlar denizler ve nehirlerin dile geldiği; toprağın suya çiçeğin arıya kuşun yemişe karıştığı; bülbüllerin güllere edebî aşk türküsünü terennüm ettiği; bekçilerin satıcılara niyetçilerin davulculara ses yetiştirdiği mâniler eski geleneğin izlerini taşıyarak günümüze kadar gelmiştir.

Evimizin önü marul

Sular akar harıl harıl

N'olur anam gel bir daha

Kızım diye bana sarıl

*****

Hoş geldiniz akın akın

Düğünümüz pek de yakın

Kızımızın ellerine

Sevinerek kına yakın

*****

Gül ağacı değilem

Her gelene eğilem

Çek elinin elimden

Ben bildigen değilem

****

Pamuk içinde çiğit

Belinde altın divit

Hem sararmış hem solmuş

Bir kız için bir yiğit.

*****

Denizden alabalık

Yüreğim ona yanık

İsterim konuşayım

Mahalle kalabalık

*****

Aya baktım; ayaklı

Kapıları dayaklı

Su Sındırgı kızları

Hepsi elma yanaklı

*****

Ağrı dağından uçtum

Çayır çimene düştüm

Ne belalı başım var

Vefasız yare düştüm

*****

İşte ben gidiyorum

Ya İstanbul ya Tonya

Sevdum da alamadım

Ey gidi yalan dünya

*****

Şu dağlar olmasaydı

Lalesi solmasaydı

Ölüm Allah'ın emri

Ayrılık olmasaydı

****

Hey karayı karayı

Gel süpüreğ sarayı

Sen al giyin men yeşil

Düşman geysin karayı

*****

Vur hançeri kalbime

Kalbim kana bulansın

Fazla derine inme

Çünkü orda sen varsın

*****

Altın yüzük yaptırdım

Parmağıma dar benim

Şu Zile'nin içinde

Selvi boylu yar benim

****
Kahve piştiği yere

Telve taştığı yere

Güzel çirkin aranmaz

Gönül düştüğü yere

*****

Mendilim dalda kaldı

Gözlerim yolda kaldı

Yıkılasın İstanbul

Yarim nerede kaldı

*****

Akardım çağlamazdım

Gülerdim ağlamazdım

Bileydim ayrılık var

Sana bel bağlamazdım

****

Kaleden indirdiler

Kır ata bindirdiler

Üç günlük güveyken

Yemen'e gönderdiler

*****

Elbisesi filizi

Kim bilir kalbimizi

Esti hafif rüzgar

Ayırdı ikimizi

*****

Al eline kalemi

Yaz başına geleni

Acep nere gömerler

Yar yoluna öleni

****
Akardım çağlamazdım

Gülerdim ağlamazdım

Bileydim ayrılık var

Sana bel bağlamazdım

*****

Karşıdan görünürsün

Çarşafa bürünürsün

İpek çarşaf içinde

Ne güzel görünürsün

*****

Mani yazdım vardı mı?

Kimse bilmez derdimi

İçerimden yanıyorum

Mevla'm etsin yardımı

****

Ay doğar minareden

Ölürüm bu yareden

Benim yarimi gönder

Yeri göğü yaradanAy doğar sini gibi

Sallanır servi gibi

Yarin kokusu gelir

İlkbahar gülü gibiAy doğar aşmak ister

Al yanak yaşmak ister

Şu benim deli gönlüm

Yare kavuşmak ister

*****

Fabrikanın önünde

Bir yığın kömür müsün?

Dolmakalem elinde

Bankada müdür müsün?

****

Zindan cihan gözüme
Ah inanmaz sözüme
öldüğüme yanmazdım
bir gün gülse yüzüme

***

Tastan içtim ayranı
geldi kurban bayramı
salın benim yarimi
burda yapsın bayramı

***
Bağa gittim bağlama
Kara gözlüm ağlama
Ben buralı değilim
Bana gönül bağlama

****

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye

****
Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaraman

****

Merdiven indirdiler
Saltana bindirdiler
Kızım seni kahır eline gönderdiler
Ağlar silinir silinir ağlar.


Merdivenin altı kuyu
Kulaçladım altı suyu
Kız ananın eski huyu
Ağlar silinir silinir ağlar.

Odlarda yeri kalan
Menciliste yeri kalan
Sofralarda eli kalan
Ağlar silinir silinir ağlar.

Atladı gitti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız ananın aşığı
Ağlar silinir silinir ağlar.

Gelin geldi evimize
Şenlik kuruldu köyümüze
Hoş geldin allı gelin
Sefa geldin pullu gelin

Eğer gelinim iyi olursan
Biz de seni överiz
Kötü olursam gelinim
Hepimizde döveriz.

Kızım kınan kutlu olsun
Benda dilin tatlı olsun
Çağırın gelsin kızın anasını
Kız gelin oldu görsün.

Baban çarşıya vardı mı
Alını yeşilini aldı mı
Şu da kızıma dedi mi
Haydi kızım kutlu olsun

Burada dilin tatlı olsun
Merdivenin altı kuyu
Kulaşladım aldım suyu
Kız ananın eski huyu


Haydi kızım kınan kutlu olsun
Burada dilin tatlı olsun
Çağırın gelin kızın anasını
Kızı geldin oldu görsün

Hani bu kızın anası
Önünde mumlar yanası
Çağırın gelsin kızın anası
Kız gelin oldu görsün

Allah muradını verdi bugün
Anasını kızsız koyan
Evlerini ıssız koyan
Testisini susuz koyan