Masal

Genellikle halkın yarattığı ağızdan ağıza kuşaktan kuşağa sürüp gelen çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.

MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
—Masallar meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken yaygınlaştıkça yöreden yöreye ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur. Masal anonim bir türdür.
—Masallarda genellikle iyilik-kötülük doğruluk-haksızlık adalet-zulüm alçakgönüllülük-kibir... gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.
—Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.
—Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi (-mişli geçmiş) kullanılır.
—Anlatım kısa ve yoğundur.
—Masal kişileri her tabakadan seçilebilir. Masallarda cinler periler devler de rol alır.
—Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.
—Masalların çoğu " bir varmış bir yokmuş" ya da " evvel zaman içinde kalbur saman içinde" gibi ifadelerle başlar. Bunlara tekerleme ya da döşeme denir. Tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir. Türk masallarında dilek bölümü "Onlar ermiş muradına .. " ya da " gökten üç elma düştü." biçiminde başlar.

— Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.

— Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır; masallar bu yönüyle didaktik (öğretici) bir nitelik taşır.

—Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır.

Türk masalları üzerinde bizde PERTEV NAİLİ BORATAV EFLATUN CEM GÜNEY gibi kişiler çalışmışlardır.

—Masal türünün Hindistan'da doğduğu sanılmaktadır.

Masal Türünün Önemli Eserleri

•Binbir Gece Masalları (Doğu Masalı)
•Grimm Kardeşlerin Masalları (Alman Edebiyatı)
•Andersen Masalları (Danimarka Edebiyatı)
•Perrault Masalları (Fransız Edebiyatı)