Mani türkü ağıt ninni söyleyeni belli olmayan Türk halk şiiri ürünleridir. Estetik-sanatsal boyutları dışında içerdikleri sosyolojik göstergelerle ve psikolojik olarak da dışavurum aracı özellikleriyle önemli bir işleve sahiptirler.

Ölçü ve uyak düzenleri bakımından birbirlerine yakın olan bu türler halkın yaşamına tutulmuş bir ayna görevi de görürler.

Dil anlatımları ise örneklerde de görüldüğü gibi süsten özentiden uzak anlaşılır ve yalındır. Çünkü halk kendi yaşam gerçeğini en iyi yine kendi diliyle anlatabilir.

Bu türler şekilleri ve içerdikleri konular bakımından kendi içlerinde ayrıca alt gruplara ayrılmışlardır. Bu sınıflama bu alanda yapılacak araştırma ve incelemeler için konuyu sistematize etme bakımından halkbilimciler açısından önemli ve gerekli bir ayrıştırmadır.


Anonim Halk Edebiyatı Türk Şiirinin Özellikleri;

-Sözlü ve yazılı olarak yaşayan bir edebiyattır.
-Dili sade yalın halkın konuşma dilidir.
-Nazım birimi dörtlüktür.
-Ölçü hece ölçüsüdür.
-Yarım uyak kullanılır.
-Aşk ölüm hasret yiğitlik gurbet gibi konuları işlemiştir.

*
Alıntı