Fiillerisıfatları ya da kendi türünden sözcükleri değişik yönlerden etkileyensınırlandıran kelimelere zarf denir.

Zarflar kendi aralarında beşe ayrılırlar.
1.Durum(hal) zarfları:

Eylemin nasıl yapıldığınıne durumda olduğunu belirten sözcüklere durum zarfı denir.

2.Zaman zarfları:
Eylemin anlamınızaman kavramıyla sınırlayan zarflara zaman zarfları denir.

3.Miktar zarfları:
Bir fiilinfiilimsininsıfatın ya da başka bir zarfın anlamını miktar bakımından sınırlayan ya da belirten sözcüklere miktar zarfı denir.

4.Yer-yön zarfları:
Fiillerin yerinden çok yönünü belirten zarflara yer-yön zarfları denir.

5.Soru zarfları:
Fiilleri soru yoluyla belirten ve gördüğümüz diğer zarf çeşitlerini buldurmaya yarayan zarflara soru zarfları denir.