Fıkra yaşamsal olaylardan hareketle anlatılan anlatılanlardan bir sonuç çıkarma amacında olan nükte hiciv mizah unsuru barındıran kısa sözlü ürünlerdir.

Mizah sanatının en temel unsurlarından fıkralar çok eskiden beri var olan edebi metinlere örnek teşkil ederler. Türkiye özelinde fıkra çoğu zaman şahıs yöre topluluk ile özdeşleştirilir ve bu unsurlara ait güldürücü ögeleri hatırlatışı ile güç kazanır. Nasreddin Hoca fıkraları Karadeniz Fıkraları Bektaşi Fıkraları bunlara örnektir.


Fıkralarda siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelerekanıtlaraaşırı ayrıntıya yer verilmez iddalı ve ispatlayıcı yönü ağırlıklı değildir.


Gazete ve dergilerde yayımlanan günlsiyasaltoplumsal sorunları ele alan yazılardır.Gülme nitelikli fıkralar da olmakla birlikte yazılı kompozisyon türü olarak fıkradüşünsel ağırlıklı kısa yazılardır. Fıkralarda siyasal ve toplumsal laylar ele alınırken belgelerekanıtlaraaşırı ayrıntılara yer verilmez.Makaleler gibi iddialı ve ispatlayıcı yönü ağırlıklı değildir.Fıkra yazarıgeniş kitlelere seslendiği için dili kolay anlaşılır bir dil olmalıdır.Her konuda fıkra yazılabilir.