Edebiyat-ı Cedide diğer bilinen ismiyle Servet-i Fünun Edebiyatı 2.
Abdülhamit döneminde Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların batı edebiyatı yolunda meydana getirdikleri bir edebiyat hareketidir. Bu edebiyat 1896'dan 1901'e kadar sürmüştür. Recaizade Mahmud Ekrem 1895 yılı izleyecileriyle kafiyenin göz için mi kulak için mi olduğuna dair bir tartışmaya girmiş ve bu cevaplarının bir kısmını Servet-i Fünun dergiside yayınlamıştır.Servet-i Fünun recaizade ' nin mekteb-i mülkiye den öğrencisi olan Ajmet İhsan Tokgöz tarafından 1891 ' den beri çıkarılmakta idi.Recaizade bu dergiyi bir edebiyat dergisi haline getirmek için ( dergi ilk kurulduğunda bir bilim dergisiydi ) Ahmet İhsan ' la anlaşmış ve kendisinin Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi olan Tevfik Fikret'i derginin kısm-i edebi der- muharrirliğine ( edebiyat bölümü şefi sorumlusu ) getirmiştir.

O sırada Mektep Dergisi ve diğer başka dergilerde yazmakta olan ve Recaizade'nin tarafını tutan başka gençlerin de 1896'da bu dergi çevresinde toplanmasıyla Servet-i Fünun topluluğu meydana gelmiştir.


Edebiyat-ı Cedide şairleri yalnız aydınlara seslenmişler (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fransız romantiklerini parnasiyenleri ve sembolist şairleri örnek almışlardır.


Tevfik Fikret Cenap Şahabettin Halit Ziya Uşaklıgil Süleyman Nazif Mehmet Rauf Hüseyin Cahit Yalçın tarafından yürütülen bu akım Serveti-i Fünun dergisini sürdüren kendilerine Fecr-i Ati’ciler denilen Ahmet Haşim Refik Halit Karay Hüseyin Rahmi Gürpınar Ahmet Mithat ve Ahmet Rasim gibi yazar ve şairler tarafından aynı ilkelerle izlendi.


Her iki grup da eserlerinde Arapça ve Farsça sözcükleri bol bol kullanmışlar ve bu bakımdan genç kuşaklar tarafından şiddetle eleştirilmişlerdir.