Henüz yetişkin olmayan ve eğitilmesi gereken
toplumumuzun en genç üyelerinin düşünce dünyasına
seslenebilecek sözlü ve yazılı ürünlerin tümüne ‘çocuk
edebiyatı’ adı verilir.
Çocuk Edebiyatı’nın amacı:
Bilgilendirme
Zevk verme
Çocuğa yaşamı tanıtmadır.

Önemi:
Eğlendirici bir öneme sahiptir.
Onlara yaşama sevinci aşılayacak bir değeri vardır.
Hayatı ve yakın çevrelerini tanımaya yöneltir çocuk
gelişiminde önemlidir.
Çocuğun diğer davranışlarını da etkiler.
Yaratıcı etkinliklerde bulunması için altyapı
hazırlar.
Dil gelişimine yardımcı olur.

Niteliği:

Çocuğun düzeyine uygun olmalı
Eğitici olmalı
Çocuğu araştırmaya ve incelemeye yöneltmeli
Yaşama sevincini ve iyimserliği işlemeli ama günün
gerçeklerini de yansıtmalı.

1979 ‘un UNESCO tarafından Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yayımlanışının 20. yıldönümü dolayısıyla ‘Dünya Çocuk Yılı’ ilan edilmesi bu alandaki yayın ve etkinliklerin kapsamını genişletir.
Toplumların temelini oluşturan çocukların eğitilmesi gereği açıktır. Bu gereklilik tüm dünya ülkelerinde kabul görmektedir. Çocuk yaşadığı çağda ve içinde bulunduğu toplumda bir yere sahip olacağını bu eğitim ve uygulanacak edebiyat aracılığıyla anlayabilecektir. Ülkemiz çocuk edebiyatı adına zengin bir mirasa sahiptir. Dede Korkut hikâyeleri Nasreddin Hoca fıkraları Karagöz-Hacivat. Ama hızla gelişen görsel medya karşısında olması gereken yerde değildir. Tanzimat’tan 2.Meşrutiyet’e 2.Meşrutiyet’ten (Tevfik Fikret; Şermin...) Cumhuriyet’e kadar elbette gelişmeler olmuştur. Çocuk Edebiyatı’na emek veren pek çok nitelikli yazarımız da mevcut. Kitabevlerinde kırtasiyelerde çocuk edebiyatı bölümüne geniş yer verildiğini görebiliriz. Elbette bunlar önemli adımlar; ancak yeterli mi? Bu eserler çocuklarımıza ne kadar hitap ediyorulaşabiliyor? Lütfen kendinize sorar mısınız? Bugüne kadar kaç tane çocuk edebiyatı eseri okudunuz? Kaç tane çocuk edebiyatı yazarı biliyorsunuz? Hep ‘okuyan bir toplum’ olmadığımızdan yakınırız. Bunun temellerini çocukluğumuzda aramamızın pek de yanlış olmayacağını sanıyorum. Çocuğu önemseyen yapıcı seneçekler sunarak üreticiliği hedef alan bir kültür oluşturma yolunda yazarlara yayıncılara anne-babalara görevler düşüyor. Unutmayalım onlar bizim geleceğimiz...