Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Genellikle konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilir. Dramatik şiir opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Edebiyatımızda dramatik şiire fazla örnek yoktur.

Ayrıca anlattığının insanın gözünde gibi canlandırabilen şiirlere de "dramatik şiir" denir.

Dramatik şiir Dram türü konuları içeren bir şiir türüdür.

Hayatın trajik komik korkunç yanlarını göz önünde canlandıran şiirlerdir. Manzum tiyatro yapıtlarıdır. Genelde acıklı hüzünlü olaylar anlatılır. Dramatik manzume karşılıklı manzum olarak konuşmalı eserdir.

Dramatik şiir tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır. Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve kommedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır.