Öyküromanfıkradenemeanıhicivmizah türü yazılarıyla tanınmış Milli edebiyat dönemi sanatçımızdır.
Sanat yaşamına Fecr-i Ati'de başlamış Milli edebiyat'ta sürdürmüş öykücülüğümüzü İstanbul'un dışına çıkarmış bir sanatçıdır.
Talat Paşa'yı eleştirdiğinden Anadolu'ya sürülmüş orada Memleket Hikayelerini yazmış;Milli Mücadeleye karşı olduğundan ikinci defa sürgüne gönderilir ve Gurbet Hikayelerini yazar.
Politik görüşleri ve Kurtuluş Savaşına karşı çıktığından dolayı yüz ellilikler listesine alınarak Misak-ı Milli sınırları (BeyrutHalep HatayFilistin) dışına gönderilmiştir.1938'de Atatürk'ün ölümüyle İsmet İnönü tarafından affedilmiş.Bu tarihten sonra ateşli bir Atatürkçü olmuştur.
Edebiyat dünyasına Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri ile kendini kabul ettirmiştir.
NOT:Kirpi takma adını kullandı.Mizah dergilerinde
ESERLERİ:
ÖYKÜ: Memleket HikayeleriGurbet Hikayeleri ROMAN:İstanbul'un İçyüzü Bugünün Saraylısı
Kadınlar TekkesiDişi ÖrümcekSürgünÇete
Dört Yapraklı YoncaYer Altında Bir Dünya Var
Yezidin Kızı
TİYATROeliKanije Müdafası
ANIFIKRASOHBET: Kirpinin DedikleriAy Peşinde
Guğuklu Saatİlk Adım
Üç Nesil Üç Hayat