XX. Yüzyılın Evliya Çelebisidir.Gezi fıkra ve anı türünde eserleriyle ünlüdür.Atatürkçülük ve Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olup onun yaygınlaşması için sanatını araç olarak görmüş.
En ünlü eserleri gezi yazılarıdır.Anılarında I.Dünya Savaşı'ndan 1970'li yıllara dek süren konuları işler.
I.Dünya Savaşı'na Filistin ve Suriye Cephelerinde katılmış izlenimlerini ZeytindağıAteş ve Güneş adlı eserlerinde toplayan Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiş sanatçıdır.
Türkiye'nin BatılılaşmasınıAtatürk Devrimlerinin yayılmasını ve korunmasını milli dava olarak görmüştür. Kalemini Atatürk devrimlerini tanıtmak korumak için kullandı.
Eserleri:
GEZİ: DenizaşırıTaymis Kıyıları
Bizim AkdenizYolcu DefteriHind
Gezerek Gördüklerim Tuna Kıyıları
Yeni RusyaKaybolmuş Makedonya
ANI: Ateş ve GüneşZeytindağıÇankayaAtatürk'ün
Bana Anlattıkları
FIKRA:Eski SaatKurtuluşBayrak
Fikir Eserleri:ÇankayaBatış YıllarıAtatürk Ne İdi?Atatürkçülük Nedir?