Yazdığı manzume ve makalelerle milli edebiyatın savunuculuğunu yapmış "Genç Kalemleri" dergisini çıkaranlardandır.Servet-i Fünun'da yazı hayatına başlamışFecr-i Ati topluluğuna katılmış milli akımın öncülerindendir.TDK'de dil çalışmalarında bulunmuşedebiyat araştırmaları yapmış olan sanatçımızdır.
Aşk ve doğa şiirlerini sade Türkçe ile yazmıştır.İtalyan edebiyatının nazım şekillerinden terza-rimanın güzel örneklerini vermiştir.Aruzla şiirlerde yazmıştır.
Eserleri:Geçtiğim Yol(aruzla yazdığı şiirleri)
Türk Edebiyatı Antolojisi
Ömer Seyfettin'in Hayatı ve Eserleri
Milli Edebiyat Meseleleri ve Ali Canip Bey'le
Münakaşalar(makale)