*Milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmış
*Nazım birimi dörtlük dörtlüktür.
*Halk şiirinin nazım şekilleri kullanılmış.
*Toplum için sanat ilkesi benimsenmiş.
*Şiirroman ve hikayede milli konularAnadolu ve
Anadolu yaşamı dikkate alınmış.
*Ulusal kaynaklara yönelerek folklordestan
efsane atasözü ve deyimlerden yaralanılmış.
*Dilde bilinçli sadeleşmeye gidildi.
*Realizmin etkisinde kalınmıştır.
*Anadolu insanıgerçekleri ve coğrafyası bilinçli
bir şekilde işlenmiştir.
*Konular tarihtentoplumsal gerçeklerden ve
günlük hayattan alınacaktır.
*Batı edebiyatı geleneğine tümüyle karşı çıkıldı.
*Ulusal kaynaklara yönelerek Halk edebiyatından
ilham alındı.
Not:Milli edebiyatta en büyük yenilik dilde yapılmıştır.kaynak olarak Ömer Seyfettini'in Yeni Lisan makalesi dikkate alınmıştır.Buna göre:
*Yazı dili konuşma diliyle birleştirilerek
İstanbul Türkçesi benimsenmiş.
*Dilimize yerleşmiş olan yabancı sözcükler
Türkçeleşmiş olarak kabul edilmiş.
*Türkçe eşanlamlısı bulunan yabancı sözcükler
kullanılmayacak.
*ArapçaFarsça tamlamalaredatbağlaç ve fiiller
kullanılmayacak.
*Arapça ve Farsça dil kuralları terk edilerek
Türkçe kurallara yönelmişlerdir.
*Diğer Türk lehçelerinden dahi kelimeler
alınmayacaktır.