*1908'den sonra gelişen Türkçülük akımı sonucu
sanatçılarda ulusal kaynaklara dönme düşüncesiyle
Türklerin kendi tarihlerini öğrenmekTürk dilini
sadeleştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kurmuş
oldukları çeşitli cemiyetler ve dernekler Milli
edebiyata yönelik ilk çalışmalardır.
*Bu amaçla Yusuf AkçuraNecip AsımVeled Çelebi
Mehmet Emin YurdakulAhmet Hikmet Müftüoğlu
Hamdullah Suphi Tanrıöver'in açmış oldukları
çeşitli dernekler çıkarmış oldukları
dergilergazeteler milli konularla ilgili
çalışmalara başlamış ve çeşitli ürünler ortaya
koyarak dildüşünce ve sanat hareketi halini
almıştır.
*Milli edebiyat 1911'de Selanik'te Ömer Seyfettin
Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp'in çıkardıkları
"Genç Kalemler" dergisiyle başlar.
*Bu edebi topluluk milli duyguların
canlandırılması dilin sadeleştirilmesi ve
toplumu ilgilendiren milli konuların işlenmesi
amacıyla oluşturulmuş olan topluluktur.
Kısaca öze dönüş milli olan ne varsa kullanmak
ve benimsemektir.
*Ömer Seyfettin'in dergide yayınladığı "Yeni
Lisan" makalesi topluluğun dil anlayışı olmuş.
*Bu dönem sanatçıları olarak Ömer SeyfettinAli
Canip YöntemZiya GökalpHamdullah SuphiAhmet
Hikmet MüftüoğluHalide EdipAka GündüzFuat
prülüMehmet Emin YurdakulRefik Halit
KarayYakup KadriReşat Nuri ....gösterebiliriz.