*Milli şairimizdir.
*Türk halkının duygu ve düşüncelerini eserlerinde
yansıtmış onları kendi yüreğinde hissetmiş bir
milli şairdir.
*Türk-İslam dünyasının geri kalmışlığıbundan
kurtulmanın yolları ve çarelerini eserlerinde
gezdiği yerlerdeki vaizlerinde dile getirmiştir.
*İslamcı akımın önemli şairidir.Sırat-ı Müstakim
Sebül'ür Reşat dergilerinde yazdı.
*Bütün şiirlerini aruzla yazdı.
*Aruzu en güzel kullanan şairlerdendir.
*Toplumsal konuları işlemiş
Batıcılığa karşı milli ve manevi değerleri savunmuş bilinçli Batılılaşmadan yana olmuştur.
*Eserlerinde Doğu-Batı sentezini başarıyla uygular
*Osmanlının kurtuluşunu İslam çatısında görmüştür.
*Bütün şiirleri yedi kitaptan oluşan
SAFAHAT'ta(1911) toplanmıştır.
*İstiklal MarşıÇanakkale Şehitleri Küfe
Mahalle KahvesiMeyhane ünlü şiirleridir.
*Mısır'da bir süre yaşadı İstanbul'da öldü.
*Asım'ı sembolize ederek Türk gençliğine
nasihatlar da bulundu.
*1921'de yazdığı İstiklal Marşı TBMM tarafından
12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edildi.
*Eserin bestesi Osman Zeki Öngör'e aittir.
NOT:Tevfik Fikret'le dini-siyasi konularda polemiğe girmiştir.