*Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş.
*İstanbul hayranı dönemin bağımsız sanatçısıdır.
*Şiirlerinde hem yaşayan Türkçeyi hem de
Osmanlıcayı başarıyla kullanmış ender
sanatçılardandır.
*Divan şiirimizi Batı şiiri anlayışına göre yeni
düşünceyle işlediğinden Divanın son büyük
temsilcisi kabul edilir.
*Ok şiirini heceyle diğer şiirlerini aruzla yazar.
*Eserleri ölümünden sonra basılmıştır.
*Yahya Kemalbir İstanbul şairidir.
*Şiirlerinde İstanbul ve İstanbul'un manevi
güzellikleri en güzel şekilde işlemiştir.
*Osmanlı tarihimillet sevgisiİstanbul aşkı önemli yer tutar.
*Epik-lirik tarzı eser verdi.
*Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutuşu
musikiden başka türlü musiki olarak görmesi
aruzu kullanma nedenidir.
*Neoklasizm akımını benimsedi.
*Klasik Türk musikisine hayrandır.
*Kelimeler benim namusumdurdiyerek dile önem
vermiş ve Çağdaş Türk şiirinin mimarı olarak
kabul edilir.
Eserleri:
Şiir:
Kendi Gök KubbemizEski Şiirin Rüzgarıyla
Bitmemiş ŞiirlerHayyam Rübailerine Türkçe Söyleyiş
Anı:ÇocukluğumGençliğimAziz İstanbul
Eğil DağlarEdebiyata DairEdebi-Siyasi
HatıralarımEdebi-Siyasi Portreler