*Dönemin en ünlü şairi olup fıkragezi ve sohbet
türlerinde de eserler vermiştir.
*Sembolizmin en büyük temsilcisidir.
*Konu ve anlamdan ziyade ahenge önem vermiştir.
*Şiirde musikiyi öne çıkarmış.Şiir anlaşılmak için
değil hissedilmek için yazılmalıder.
"Konu değil önemli olan söyleyiştir."düşüncesindedir.
*Sanat için sanat düşüncesindedir.
*Süslüsanatlı bir dili vardır.
*Gerçeklerden hep kaçmıştır.
*Karanlıklarınakşamların şairidir.
*Akşam vaktigün batımı kızıllığıalaca karanlık
onun şiirlerinde önemlidir.
*Şiirle ilgili düşüncelerini "Şiir Hakkında Bazı
Mülahazalar" adlı makalesinde dile getirmiştir.
*Hem şiir hem nesir alanında başarılıdır.
*Fıkra ve söyleşi türünün ilk başarılı ismidir.
*Düz yazılarında şiire nazaran sade dil kullandı.
*Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
*Aşk ve doğa önemli bir yer tutar.Aşkı hayalidir.
Eserleri:
Göl SaatleriPiyale(şiir)
Bize GöreGurabahane-i Laklakan(fıkra-sohbet_ilk deneme ve fıkra özelliği gösteren eserlerdir.)
Franfurt Seyahatnamesi(gezi)