*Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak
doğmuş;ama devamı olmuşlardır.
*Sanat şahsi ve muhteremdir.
*Sanat için sanat düşüncesindedirler.
*Ağır ve süslü bir dil kullanmışlardır.
*Fransız sembolistlerinin etkisindedirler.
*Servet-i Fünuncuları benimsememişler;ama onları
sanat ve üslup bakımından taklitten öteye
gidememişlerdir.