*II.Meşrutiyet'in ilanından sonra ortaya çıkan
olumlu gelişmelerden etkilenen gençlerin bir
bildiri yayınlayarak oluşturmuş olduğu
topluluktur.
*Düşüncelerini gazete ve dergilere verdikleri bir
bildiri ilanıyla dile getiren topluluktur.
*1909'da Servet-i Fünun dergisi çatısında "Geleceğin Aydınlığı" adını verdikleri Fecr-i Ati
topluluğu oluşturuldu.
*Topluluk üyeleri hiç eser oluşturamadan Milli
Edebiyatın kurulmasıyla dağılmıştır.
*Ahmet HaşimRefik Halit KarayYakup KadriFuat
prülüHamdullah SuphiEmin BülentAli Canip
Yöntem'den oluşan topluluk
Not:Tek bilinçli sanatçısı Ahmet Haşim'dir.