*II. Abdülhamit'e karşı çıkarak Paris'e kaçar
sanatını ulusu ve vatanı için kullanmıştır.
*Devletin içine düştüğü kötü durumdan duygulanarak
Namık Kemal tarzı şiirlere yönelir.
*Namık Kemal'in etkisindedir.
*İstanbul'un işgaline karşı gelerek isyan eder ve
Malta'ya sürülür.
*Toplumcu bir sanat anlayışını benimser.
ESERLERİ:Malta GeceleriÇal Çoban Çal
Gizli FiganlarFırak-ı Irak
Tarihin Yılan Hikayeleri(makale)
Notönemin diğer sanatçıları Fuat Köprülü
Süleyman NesipHüseyin SiretAli Ekrem
BolayırAhmet Hikmet Müftüoğlu Faik Ali Ozansoy