*"Hukuk ve Edebiyat" makalesiyle 1901 Servet-
Fünun dergisinin kapanmasına neden olmuştur.
*Topluluğun siyaset ve gazetecilikle uğraşan tek
sanatçısıdır.
*Tanin gazetesini Cumhuriyet kadar çıkardı.
ESERLERİ
ROMAN:NadideHayal İçinde
TENKİT:KavgalarımEdebi Hatıralar
ÖYKÜ:Hayal-i MuhayyelNiçin Aldatırlar?