*Sanat için sanat görüşünü benimsemiş.
*Topluluğun şiirde ikinci şairidir.
*Sembolizmin edebiyatımızda öncüsüdür olup tamamen
toplumsal gerçeklikten kaçınmıştır.
*Dili en ağır ve anlatımı süslü olan sanatçıdır.
*Topluluğa özgü bir sözlük bile hazırlamıştır.
*Nazım türlerinden en çok serbest müstezatı
kullanmıştır.
*Nesirlerinde sade dil kullanır.
*Eserlerinde konular aşk ve tabiattır.
*Müziğe önem vermiştir.
*Özdeyiş eseri olan Tiryaki Sözler en ünlü eseri.
*En meşhur şiiri Elhan-ı Şita'dır
Eserleri:Hac YolundaAvrupaMektupları (gezi)
Tiryaki Sözler (özdeyiş)
YalanKörebeKüçük Beyler (tiyatro)
TamatTemaşa-yı LeylaElhan-ı Şita (şiir)
Evrak-ı EyyamNesr-i HarpNesr-i Sulh(makale)