*Servet-i Fünun edebiyatının en güçlü ismidir. *Toplulukta toplumsal konuları ve heceyi kullanan
tek sanatçıdır.
*İlk döneminde sanat için sanat fikrini savunken
topluluğun dağılmasıyla toplum için sanat fikrini
benimser.
*İstanbul'daki Aşiyan Köşkü'nde bunalımlı bir
hayat yaşamış.Karmaşık bir düşünceye sahiptir.
*Bazen koyu bir milliyetçidindar;bazen dinsiz
saldırgan bir kişiliği vardır.
*Edebiyatımızda aruzu Türkçeleştiren iki şairden
biridir.
*Şiiri resme yaklaştırarak müzikle şiiri
kaynaştırır.
*Şiiri nesre de yaklaştırarak şiirde şekil
güzelliğini ortaya koyan Parnasizmin
edebiyatımızda en önemli temsilcisi olur.
*Şiirlerinde kokuşmuş toplumu ve içinde her türlü
pisliği barındıran İstanbul'u anlatır.
*İstanbul'dan nefret eden tek sanatçıdır.
*Kişisel çıkar peşinde koşanları dalkavukları
jurnalcileri işler.
*Şermin şiiriheceyi kullandığı tek eseri olup
çocukların mesleki alanda eğitimini işler.
*Sanatını toplumun eğitimi için kullanmıştır.
*Hiç kimseden çekinmeden düşüncelerini açıklar.
*Oğlu Haluk'un simgeleştirerek Türk gençliğine yol
göstermeye çalışmıştır.
*SisHan-ı YağmaBalıkçılar95'e Doğru Rübab-ı
Şikeste Rübabın CevabıHaluk'un DefteriYağmur
Haluk'un Bayramı Verin ZavallılaraRamazan
Sadakası Millet ŞarkısıRücuBir Lahza-i Taahhur
şiirleri toplumsal gerçeklikle yazılmıştır.
*YağmurBalıkçılar şiiri parnasizmin en güzel
örnekleridir.
*Edebiyatımızda terza-rima nazım şeklini en
başarılı kullanan sanatçıdır.
Eserleri:SisKırık SazHan-ı YağmaBalıkçılar95'e DoğruRübab-ı ŞikesteRübabın CevabıHaluk'un Defteri YağmurHaluk'un Bayramı