*Sanat için sanat düşüncesini benimserler.
(T.Fikret hariç)
*Tanzimat'la başlayan dilde sadeleşme unutulmuş
anlaşılmaz ağır bir dil kullanılmıştır.
*Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış hece de
denenmiştir.(T. Fikret-Şermin)
*Tiyatro ihmal edilerek roman ve öyküye önem
verildi.
*Gazete ihmal edilerek dergiye yöneldiler.
*Toplumsal konulardan uzaklaşarak ferdi konulara
yöneldiler.
*Konular İstanbul ile sınırlı tutuldu.Anadolu'ya
yönelemediler.
*Gerçeklerden kaçınılmış hayale ve doğaya sığındılar.
*Kulak için kafiye görüşünü benimsediler.
*Şiirde müzik önplandadır.
*Şiirde parnasizmin ve sembolizmin;hikaye ve
romanda realizmin ve natüralizmin etkisindedirler
*Batı edebiyatından(Fransız)soneterza-rima ve triyole nazım şekillerini almışlardır.Biçim yönünden serbest şiirler de yazmışlardır.