*Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde Servet-i
Fünun dergisi etrafında toplanan Batı edebiyatı
yanlısı gençlerin oluşturduğu topluluktur.
*Ekrem'in öğrencisi olan Tevfik Fikret'inAli
İhsan Tokgöz çıkardığı Servet-i Fünun dergisinde
yazı işlerine getirilmesiyle dergi topluluğun
yayın organı olmuştur.
*Bu topluluğa Fikret-Ziya Mektebi ve Edebiyatı
Cedide adları da verilmiştir.
*Aşırı duygusalkaramsarümitsiztarihine
kültürüne yabancıBatılılaşmayı prensip edenmiş
şair ve yazarların oluşturduğu topluluktur.
*Toplumsal gerçeklerden kaçanhayale ve doğaya
sığınan günlük yaşamın küçük sorunlarıyla boğuşan
sadece sanatı sanat için yapan gençlerdir.
*Azınlık okullarında okumalarıüç dört dil
bilmeleriyüksek zümrenin çocukları olmaları
Batı'yı çok iyi tanımaları kendi kültürüne
yabancı bir neslin oluşmasına neden olmuştur.
*Tanzimata karşı çıkmışlar yenilikleri yetersiz ve
ilkesiz görmüşlerdir.
*Roman ve hikayede Batı tekniği güçlenmiş;ama
halktan uzaklaşarak belli kitleye seslenirler.
*Dilde aşırıya kaçarak kendilerine özgü
anlaşılmayan ArapçaFarsça sözlüklerin
kullanılmayan kelimeleriyle anlaşılmamak için
şiirler yazmışlardır.
*Cenap Şahabettin topluluğa özgü bir sözlük bile
hazırlamıştır.
*Servet-i Fünun dergisi1901'de Hüseyin Cahit
Yalçın'ın Fransızcadan tercüme ettiği "Edebiyat
ve Hukuk" adlı makaleyi yayınlamasıyla kapatılmış
ve bu olay topluluğun dağılmasına neden olmuştur.