*Tanzimat döneminde divan geleneğini devan ettiren
bir sanatçıdır.
*Recaizade Mahmut Ekrem ile giriştiği eski-yeni
çatışmasında divan geleneğini savunmuş ve göz
için kafiyeyi benimsemiştir.
*Batı hayranlığına karşı çıkarak hararetli
tartışmalara girmiştir.
*Yeniye karşı eski düşünceyi savunmuştur.
*Sade dille ve heceyle de şiirler yazdı. *Şiiranıeleştiri ve sözlük türlerinde eserler
vermiştir.
Eserleri:
Şiir:AteşpareFüruzanŞerare
Eleştiri:DemdemeMuallim Islahat-ı Edebiye
Anı: Ömer'in Çocukluğu
Sözlük:Lügat-i Naci

*Ali Suavi Muhbir gazetesini çıkarmış;Hive
eseriyle milliyetçi düşünceleri işlemiştir.
*FERAİZCİZADE ŞAKİR:Türk Molieri olarak kabul
edilirÇöpçatanKırk YalanGurur Yahut İnkılap-ı
MuhabbetKöseyalan Tükendi adlı tiyatro eserleri
bulunmaktadır.
*Mecmuayı Fünun-Ali Münif Paşa(ilk dergi)