*İlk realist romanımız olan Sergüzeşt'in
yazarıdır.Eser Dilber adındaki bir kadının köle
olarak satılışı ve hayatını işleyen tezli bir
eserdir.
*Batılı anlamda ilk hikayelerimiz olan
Küçük Şeyler'in de yazarıdır.
*Realist bir yazarımızdır.