*Tanzimat edebiyatının "Şairiazam" lakabıyla
tanınan ikinci dönem sanatçısıdır.
*ArapçaFarsça Fransızcaİngilizce bilmektedir. *Büyükelçi olarak Avrupa'da uzun yıllar görev
yapmıştır.
*Sadece şiir ve tiyatro türlerinde ürün verdi.
*Romantizmin etkisindedir.
*Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı"Makber"
şiir edebiyatımızın şaheserlerindendir. *Ölümmetafizikaşkdoğa temasını en çok işleyen
şairdir.
*Divan şiirinin biçimini tamamen değiştirerek
Batılı tarzda Servet-i Fünun şiirinin doğmasını
sağlamış ve şiire yeni bir anlayış kazandırır.
*Sahra şiiri ilk pastoral şiirimizdir.
*Konusu tarihten alınmış okunmak için yazılan
tiyatrolar yazmıştır.
*Sahne tekniğine uygun değildir.
*Hikaye ve roman yazmamıştır.
Eserleri:
Şiir:Makber HacleÖlüBunlar OdurSahraBelde
GaramTayflar GeçidiBaladan Bir Ses
Tiyatro:TarıkEşberFintenNesterenSardanapal
Duhter-i Hinduİbn-i MusaİlhanTurhan
Macera-yi Aşkİçli KızSabr-ü Sebat