*II. Tanzimat dönemini öncüsü olup Muallim Naci
ile eski-yeni tartışmasına girerek gençleri
(Tevfik FikretHalit Ziya...) etkilemiş Servet-i
Fünun edebiyatının doğmasını sağlamıştır.
*Realist bir sanatçıdır.
*Şiirromantiyatro ve tenkit türü eserler yazar.
*Divana karşı Batı anlayışını savunmuş;kulak için
kafiyeyi savunmuştur.
*Ekrem'e göre tek amaç güzelliktir
*Çocuklarının ölümü üzerine çok içliduygusal
şiirler yazmış; baharkelebeklerçiçeklerden
bahseden şiirler yazmıştır.
*Oğlu Nijat Ekrem'in genç yaşta ölümü üzerine
yazdığı açıklı şiirleri edebiyatımızın en güzel
ağıtları sayılır.
*Çoğu şiirlerini gözyaşı içinde yazmıştır.
*İnsanı ölümsevgi ve tabiat üçgeninde işler.
*Realizminetkisinde kalmış.
*Sanat için sanat düşüncesindedir.
*İlk realist romanımız olan Araba Sevdası'nı
yazmıştır.Eserinde alafrangalılığı ve yanlış
Batılılaşmayı işler.
Eserleri:
Roman:Araba SevdasıMuhsin Bey
Şiir:Pejmürde Zemzeme IIIIIIYadigar-ı Şebap
Nağme-i Seher Nijat EkremNacizTefekkür
Tiyatro:Afife AnjelikVuslat Atala
Yahut Süreksiz SevinçÇok Bilen Çok Yanılır
Eleştiri:Takdir-i ElhanZemzeme Önsözü
Biyografi:Kudemadan Birkaç Şair
*Talim-i Edebiyat:İlk edebiyat ders kitabı