*Sanat için sanat görüşündedirler.
*Toplumsal konuların yerin ferdi konular almış.
*Paşa ve yüksek yöneticilerden oluşan grup olduğu
için halka inememişlerdir.
*Aruz kullanılmış hece denenmiştir.
*Parça güzelliği yerini bütün güzelliğine
bırakmıştır.
*Dil tamamen ağırlaşmış.
*Tiyatroyu oynanmak için değil okunmak için
yazdılar.
*Toplumu aydınlatan gazeteler güncel konuları
ferdi işler hale gelmiştir.
*Tarihe ve dış ülkelere yönelmişler;seçkin
insanları kahraman olarak kullanmışlardır.
*Bu dönemde içe kapanma başlamış Servet-i Fünun'a
hazırlık aşaması olmuştur.
*Toplumdan kopuk bir anlayış türemiştir.
İKİ DÖNEMİN ORTAK NOKTALARI
*Her iki dönemde de romanda cariyelik ve
alafrangalık işlenmiş.
*Konular günlük yaşamdan ve tarihten alınmış
rastlantılara önem verilmiş.
*Yazar kişiliğini gizlememişiyi-kötü çatışmasında
yazar taraf tutmuştur.
*Betimleme süsleme amaçlı yapılmışeserin arasına
bilgiler serpiştirilmiştir.