*II. Abdülhamit'in Osmanlı-Rus harbini bahane
ederek Meclis-i Mebusan'ı kapatmasıyla istibdat
dönemi başlamışdüşünce özgürlüğü kısıtlanmış
toplumsal ve siyasi konuların yerini bireysel
konular almıştır.
*Tamamı devlet görevlisi içine kapanıkbireyçi
kişilerin oluşturduğu dönemdir.
*Bu dönem sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem
Abdülhak Hamit TarhanNabizade Nazım Muallim NaciSamipaşazade Sezai'den oluşur.