*Tanzimat edebiyatının en büyük tarihçisidir.
*İlk medeni hukuk olan Mecelle' hazırlayıcısıdır.
*Tarih-i CevdetTezahir-i Cevdet Maruzat
Kavaid- i Osmani adlı eserleri vardır.