*Tanzimat edebiyatının en büyük dilcisidir.
*Dilin sadeleşmesine büyük katkısı olmuştur.
Kamus-i Türki
Kamus-i Fransevi
Kamus-i Arabi
Kamus-i Alam (ansiklopedi)
*Türk edebiyatının ilk romanı (telif) olan
Taaşşuk-u Talat ve Fıtnat adlı eserin yazarıdır.
*Göktürk Yazıtlarını ve Kutadgu Bilig adlı
eserleri Türkçeye çevirmiştir.
*Cep kütüphanesi adında küçük kitaplar yazmıştır.
Seydi YahyaBaseAhde VefaKave(tiyatro)