*Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.
*Teknik yönden zayıf olmasına karşın eserlerinde
tek amacı halkı eğitmek ve okuma alışkanlığını
kazandırmaktır.
*200'ün üzerinde eseri vardır.
*Eserleri ansiklopedik özellik gösterip eser
devam ederken "deyip geçmeyelim" diyerek
okuyucuya bilimsanat tarihcoğrafya
sosyoloji...gibi konularda bilgi sunmuştur.
*Roman ve hikayelerinde meddah tekniğini kullandı.
*Kesinlikle şiir yazmamıştır.
*Romantizmin etkisindedir.
*Türk edebiyatının ilk hikayeleri olan
Letaif-i Rivayet(25 cilt)ve Kıssadan Hisse'yi
yazmıştır.
*Felatun Beyle Rakım Efendi romanında yanlış
Batılılaşmayı işlemiştir.
*Roman:Hasan MellahHüseyin FellahYeniceriler
Dürdane HanımJöntürk Karnaval
Henüz On Yedi YaşındaArnavut
Hayal ile HakikatParis'te Bir Türk
Dünyaya İkinci Geliş ......
Gezi:Avrupa'da Bir CeveylanBen Neyim?
Felsefe Yazıları(felsefe)
Tercüman-ı Hakikat (gazete)
Tiyatro:Arz-ı SarEyvahCengiAçık BaşKainat