*Tanzimat dönemi düşüncesanat ve devlet adamıdır
*Şinasi'nin etkisinde sanat tarzını değiştirir.
*Vatanmilletdemokrasi kavramlarını
edebiyatımıza ilk olarak kazandırmıştır.
*Baskızulme karşı gelmiş bilinçli vatanseverdir.
*Romantizmin temsilcisidir.
*48 yıllık yaşamı sürgünlerle geçmiştir.
*Sanatını topluma hizmet aracı olarak görmüş;
toplum için sanat fikrini benimsemiştir.
*Divan geleneğini reddedensade dili savunan
biçimsel yönden eskiye devam etmesine karşı
içerik yönden yeni konuları edebiyatımıza
kazandırmıştır.
*Düz yazılarında halk dilini şiirlerinde ise
ağır bir dil kullanmıştır.
*Düşünceleriyle kendinden sonrakileri etkilemiş
bir sanatçıdır.
*Batılı nazım biçimleriyle yazdığı ünlü şiir
"Vaveyla"dır.Türk edebiyatında en ünlü şiiri
Hürriyet Kasidesi'dir.
*Türk edebiyatının ilk oynanan tiyatro eseri
olan "Vatan Yahut Silistre"adlı eseri yazmış;
1873'te sahnelendikten sonra Magosa'ya sürgüne
gönderilmiştir.
*Londra'da sürgünde iken Ziya Paşa ile Hürriyet
gazetesini çıkarmış.
*Hürriyet(1868)İbret(1871) Tasvir-i Efkar(1862)
DiyojenHadika adlı gazeteleri çıkarır.
*Cezmi(1880)ilk tarihi romanımızdır.
*İntibah(1876) ilk edebi romanımızdır.
*Celalettin-i Harzemşah ilk tarihi
olup Victor Hugo'nun Cromwell (önsöz-tiyatronun
eğitici özelliğinin kullanılmasını önsözde dile
getirir.) adlı eserine benzerlik gösterir.
*Tahrip-i Harabat(ilk eleştiri) ve Takip-i
Harabat adlı eleştiri eserlerini Ziya Paşa'nın
edebi anlayışını değiştirmesi üzerine yazmıştır.
*TİYATRO:Vatan Yahut SilistreGülnihalKara Bela
Celalettin-i Harzemşah Akif Bey
Zavallı Çocuk
*Magosa Anıları(Anı)
*Osmanlı TarihiKanije Muhasarası(Tarih)