*Eski- yeni ikileminde kalmış Tanzimat içinde
divandan kopamayan tek sanatçıdır.
*Dönemin sosyal olaylarına seyirci kalmayarak
hiciv tarzı terkip-i bent ve terci-i bentler
yazmıştır.
*Sanatçı ve devlet adamlığı olan kişidir.
*Şiir ve İnşa makalesinde gerçek şiirin halk
şiiri olduğunu belirterek halk edebiyatını
övmüş ve Namık Kemal'in taktirini kazanmıştır.
*Londra'da sürgünde iken Namık Kemal ile Hürriyet
gazetesini çıkarmıştır.
*Saraydan gördüğü ilgi üzerine "Harabat" adlı
eserini (divan ede. en güzel şiirlerinin
toplandığı antoloji)yazarak gerçek şiirin divan
şiiri olduğu ve halk şiirinin laklaka olduğunu
ileri sürmüş ve Namık Kemal ile polemiğe girer.
*Girit savaşını bahane ederek Hiciv türü
"Zafername Rüya" adlı eserlerini yazmıştır.
*Zafernamesi ile hiciv türündeki başarısını
göstermiştir.
*J.J.Rausseau'dan Emil çevirisini yapmıştır.
*Şiirlerini Eş'ar-ı Ziya'da toplamıştır.
*Bağdatlı Ruhi'den etkilenerek terkip-i bent ve
terci-i bentler yazmış ve onun şiirlerine
nazireler yazmıştır.
*Defter-i Amal(anı) adlı eseri de bulunmaktadır.