*Tanzimat edebiyatının kurucusudur.
*Fransa'da eğitim görmüş yenilikçi bir sanatçıdır. *Edebiyatımıza ilkleri kazandırmıştır.
*Türk edebiyatının ilk özel gazetesi olan Tercüman-ı
Ahval'i(1860) Ağah Efendi ile çıkardı.
*İlk edebi makalemiz olan Tercüman-ı Ahval
Mukaddimesi'ni yazmıştır.
*İlk atasözü derlemesi olan Durup-u Emsal-i
Osmani'yi(Osmanlı Atasözleri) hazırlamıştır.
*Edebiyatımızın yazılan ilk tiyatrosu olan
Şair Evlenmesi'ni yazmıştır.
*İlk şiir çevirimizi Fransızca'dan Tercüme-i
Manzume adıyla yapmıştır.
*Tasvir-i Efkar(1862) gazete gazetesini Namık
Kemal'le çıkarmıştır.
*Noktalama işaretleriniparagraf sistemini ilk
uygulayan sanatçıdır.
*La Fontaine 'den fabl çevirileri yapmıştır.
*Kendi şiirlerini Müntehabat-ı Eş'ar'ım adlı
eserde toplamıştır.