*Tanzimat edebiyatı'nın asıl özelliklerinin
görüldüğü dönemdir.
*Bu dönem sanatçılarının hepsi Batı yanlısı
ülkeyi gerilikten kurtarmak isteyen çok yönlü kişi..
devlet adamı sanatçısiyasetçişairgazetecidirler.
*Sanat ve edebiyattan çok ülkü peşindedirler.
*Divanı iyi bilmelerine karşın yıkmaya çalıştılar.
*Yasa dışı teşkilatlara katılmışlar hapse atılmış
sürgüne gönderilmişlerdir.
*Bu dönemde Batı'dan edebiyatımıza birçok yenilik
getirilmiş makalehikayeromantiyatro gibi türler
kazandırılmıştır.
*Bu döneme kadar söylenmeyen düşünceler edebiyatta
işlenmiş Batı tam manasıyla tanınmaya başlanmıştır.
*Hakhukuközgürlük demokrasi gibi düşünceler
işlenmeye başlanmış.
*Çeviriler yapılmışBatı'ya gidilerek Batı yerinde tanınmış.
*Tiyatrohikayeroman ve gazeteciliğe önem verilmiş
toplumu eğitmek tek amaç görülmüş.
*İtalyan edebiyatından diğer edebiyatlara geçmiş olan Terza-rimabalatsone bize Fransız edebiyatından geçmiş İlk olarak Recaizade Mahmut EkremAbdulhak Hamit kullanmıştır.