Bu dönem şairleri Halk edebiyatı etkisindedir. Akif Paşa ve Ethem Pertev Paşa koşma ve destan tarzı manzumeler yazmış;Batı'dan yapılan çeviriler döneme damgasını vurmuştur. En önemlisi Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı Telemak(1859)çevirisidir.
Akif PaşaEthem Pertev PaşaSadullah Paşa Müfit PaşaYusuf Kamil Paşa gibi sanatçılar bu
dönemde etkili sanatçılardır.