Tanzimat edebiyatıBatı kültürü ile yetişmiş aydınlarımızınBatı edebiyatını örnek alarak oluşturdukları bir edebiyattır.
1860'ta ilk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla Tanzimat edebiyatı başlar ve 1896'ya kadar devam eder.
Tanzimat edebiyatı üç dönemde incelenir: