*Gazette Française de Costantinopole(1794)Osmanlı
sınırlarında çıkarılan ilk gazetedir.Fransızca
*Vakayı-i Mısriyye(1828)Mısır'da Türkçe-Arapça
*Takvim-i Vekayi(1831)ilk resmi gazete.Türkçe
*Ceride-i Havadis(1840)Yarı resmi yarı özel
gazete İng. Churhill tarafından çıkarıldı.
*Tercüman-i Ahval(1860)İlk özel Türk gazetesidir.
(ŞinasıAğah Efendi)
*Tasvir-i Efkar(1862)ŞinasiN. Kemal
*Muhbir(1867)Ali Suavi
*Hürriyet(1868) Namık KemalZiya Paşa(Londra)
*Tercüman-ı Hakikat-Ahmet Mithat Efendi