BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Osmanlı Devletinde Batılılaşma hareketi 18. yüzyılda başlar.Lale Devri'nde(1718-1730)ilk meyvesini vermiş.Matbaanın gelişiIII.Selim dönemiKabakçı ve Alemdar Mustafa Paşa olayları II. Mahmut'un iktidarıVakayı Hayriye(1828) Tanzimat Fermanı'nın ilanıIslahat Fermanı(1856) Batı'ya öğrencilerin gönderilmesi Batı'dan öğretmenlerin getirilerek Batı tarzında okulların açılmasıçevirilerin yapılmasıazınlık okullarının açılması Batı hayranlığıyla yetişen gençlerin çalışmalarıazınlık gazetelerinin çıkarılması Batı kültürünün yaygınlaştırarak Batı edebiyatını oluşturmuştur.1860'ta Şinasi ile Agah Efendi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmasıyla edebiyatımızın Batılılaşma dönemi fiilen başlamıştır.