Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Edebiyatında Kadın ve Kadının Yeri

  TÜRK EDEBİYATINDA KADIN
  TÜRK EDEBİYATINDA KADININ YERİ
  Türk edebiyatında kadın edebiyatın her devrinde farklı şekillerde yorumlanmıştır.Bazen ‘Aşik olunan’ bazen de ‘Evine ve eşine bağlı’ olmuştur.Kadın temasının edebiyat devirlerine göre nasıl işlendiğini görelim.

  İSLAMİYET ÖNCESI TÜRK EDEBİYATINDA KADIN
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatında evine eşine bağlı eşi için ölümü göze alan olarak yorumlanmış olan kadın Türk aile yapısındaki sevgi ve saygı esasına dayandırılmıştır.Bunlar arasında günümüze kadar ulaşan Dede Korkut’ un Duha Koca-Oğlu Deli Dumrul’ unda kadının nasıl yorumlandığına bir göz atalım.

  İçer olsam benim kanım olsun
  Altınını akçanı harcar olsam
  Benim kefenim olsun!
  Tavla tavla şahbaz atlarını
  Biner olsam benim tabutum olsun!
  Senden sonra bir yiğidi
  Sevip varsam birlikte yatsam
  Ala yılan olup beni soksun!
  Senin o muhanat anan baban
  Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar?
  Arş tanık olsun! Kürsi tanık olsun!
  Yer tanık olsun! Gök tanık olsun!
  Ulu Tanrı tanık olsun!
  Benim canım sana kurban olsun! dedi razı oldu.
  Azrail hatunun canını almaya geldi.

  AÇIKLAMA
  Yukarıdaki parçanın iki ana kişisi Deli Dumrul ile ona son derece bağlı vefalı eşidir.Öyküde görülen iki olay Deli Dumrul’ un Azrail’ le savaşması ikinciside eşinin yerine ölümü seve seve göze alan kadının eşine bağlılığıdır.Okuduğumuz öyküde Türk aile yaşamındaki sevgi ve saygı esas alınmıştır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DİVAN EDEBİYATINDA KADIN
  Divan Edebiyatında kadın aşik olunan uğruna her türlü acı çekilen sevgili olarak yorumlanmıştır.Aynı zamanda bu aşk Tanrı aşkına dönüştürülmüş ve dini tasavvufi derinlik kazandırılmıştır.Divan Edebiyatındaki en önemli isimlerden biri olan Fuzuli’ nin eserlerinde kadın temasını nasıl işlediğini görelim.

  GAZEL
  Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab
  Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab

  Demadem cevrilerdir çektigim bi-rahm bütlerden
  Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

  Görüp endişede-i katlimde ol mahı budur derdim
  Ki bu endişenden ol meh peşiman olmasın ta Rab

  Çikarmak itseler tenden çekip peykanın ol servin
  Çikan olsun dil-i mecruh peykan olmasın ya Rab

  Cefa vü cevr ile mu’tadım anlarsız n’olur halim
  Cefasına hadd u cevrine payan olamsın ya Rab

  Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa
  Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

  Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde
  Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab

  AÇIKLAMA

  Fuzuli bu şiirinde hiç kimsenin kendi durumuna düşmesini istememektedir.Şair sevgilinin yolundaki tek aşik olmak ister.Sevgilinin ilgisinin azalmaması için ölümü bile göze alan şair aşk ıstırabının bitmesini istemez.Aşk derdinin kendini olgunlaştırdığını düşünerek ilahi sevgiye ulaşmada olgunlaşmanın önemini ortaya koyar.Şiirde geçen meyhane tekkeyi karşilar. Meyhane bütün tarikatlarda Tanrı’ ya ulaşmak ilahi sevgiliye varmak için geçilen yol olarak ele alınmıştır.

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA KADIN
  Tanzimat Dönemi Edebiyatında kadın sosyal ve psikolojik sorunlarıyla aşk teması içinde anlatılmıştır.Genelde karşi cinse zıt karaktere sahip veya köle esir düşmüş kadınların öyküleri anlatılmaktadır.Bu tip kadın karakterleri Namık Kemal’ in İntibah ve SamiPaşazade Sezai’ in Sergüzeşt Romanlarında görebiliriz.

  ....
  Ali Bey bir gün Mahpeyker’ i görmek için gittinde onu evinde bulamaz.Çevreden sevdiği kadının gerçek kimliğini ögrenir.Hayal kırıklığı içinde evine döner.Kendisini teselli eden Dişapul’ a bağlanır ve onunla evlenir.

  Mahpeyker Ali Bey ve Dişapul’ dan intikam almak için Abdullah Efendi adındaki zengin aşigina başvurur.

  -Sen ne zaman benim yerime gelirsen o zaman kendi bildiğini yaparsın.Şimdi benim intikamıma yardım etmek elinden gelir mi? onu soruyorum.

  -Çocuk!Bir delikanlıdan intikam almanın sözü mü olur?Bir bahane bulayım da hapis mi ettireyim?Dövdüreyim mi?hangisini gönlünüz isterse emrediniz.

  -Hiçbirisini istemem.Bir çare bulacaksın beyi o kadından ayıracaksın.

  Söz buralara gelince Abdullah Efendi nazlı nazlı üstün gelmiş bir tavırla sandalyesine yaslandı bıyık altından sırıtarak:

  -Ne kadarda güç bir iş önerdiniz... o kadar telaşinız bunun için miydi?O kadar kıskanç o derece gururlu bir beyefendiyi eşinden sevgilisinden ayırmak da insan güçlük çekerse dünyada kolay sözün anlamı kalmaz.
  ....

  AÇIKLAMA
  Eserin konusu İstanbul’da geçer.Bu romanda ahlak ve karakter bakımından birbirine karşit iki insan arasındaki aşk ve bu aşkın doğurduğu kötü sonuçlar işlenir.Romanın kahramanları tek yönlüdür.Ali Bey iyi eğitim görmüş biridir;ancak yaşam deneyimi azdır.Romanda belirgin ve aktif kişiliği yoktur zayıf karakterlidir.Mahpeyker; kıskanç intikamcı her yönü ile kötü bir tiptir.Dilaşup da romanda olumlu ve iyi özellikleri ile öne çikarilir.

  Alıntıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATINDA KADIN
  Milli Mücadele dönemi edebiyatında kadın onurlu çaliskan özgüvenli olarak anlatılmıştır.Yurdun kurtarılmasında çekilen sıkıntıların yanında bu uğurda şehit ve gazi olan insanların aşik oldukları sevgilisi olmuştur.Bu tip kadın örnegi romanlarında bulunan dönemin romancılarından Halide Edip Adıvar’ ın Ateşten Gömlek romanına bir göz atalım.
  ...
  İstanbul İngilizler tarafından işgal edilir.Üç arkadaş ve Ayşe Kuvayı Milliyeye katılmak ve Kurtuluş Savaşi’nı desteklemek için Anadolu’ya geçerler.Ayşe de hemşire olarak İhsan’ nın birliğinde savaşa katılır.Peyami ve İhsan içten içe Ayşe’yi sevmeye başlarlar.Yakınları yunanlılar tarafından öldürülen köylü kızı Kezban da karşilıksız bir aşkla İhsan’ ı sever ve İhsan’ ın birliğine katılmak ister:

  Yanında giden adam bir nevi kuru hıçkırıkla cevap veriyor:
  -Bizim kaptan vuruldu.

  İhsan’ ın kalbini kininden hemen pişman olduğunu belki de Ayşe’ nin yüzünde bir hüzünle koşturan felaketi kıskandığını hissediyorum ve hepimiz sürekli uçarak gidiyoruz.

  Nihayet onu tozlu yol üstünde bir ağacın altında uzanmış bulduk.Çenesinin yanaklarının çukurlariyla hala genç yüzü gülümsüyor kalbini delen bir kurşunla yatıyor.Hepimiz ona koşuyoruz.En evvel Ayşe yetişiyor bir çocuk gibi onu kaldırıyor.

  -Rıfkı Bey Rıfkı Bey!
  Göğsünü çözüyor.Allah’ ım o manzarayı hiç unutmayacağım!Ceketinin altında gömlek yok ucu yırtık bir yün kuşak pantalonunu tutuyor.Beyaz ince vücudu solundaki ölüm yarasıyla nasıl garip görünüyor.
  ...

  AÇIKLAMA
  Kurtuluş Savaşi yıllarını konu alan romanlardan biridir.Savaş etkili bir dille anlatılır.Büyük Taaruz’ a kadar geçen süreç bir aşk öyküsü çevresinde verilir.Bu sürecin içinde işgaller ayaklanmalar ve Kuvayı Milliye hareketleri vardır.Eser yurdumuzun kurtarılmasında hayatların kaybeden insanların aşklarını ve vatan sevgisini anlatır.

  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATINDA KADIN
  Cumhuriyet dönemi Edebiyatında kadın idealist ve realist bir yapıda anlatılmıştır.Kadınların ruh hali ve psikolojik durumları incelenmiştir.

  Sevgilisini kaybeden terkedilen yalnız veya aşkı yeni bulan kadın tipleri anlatılmıştır.Dönemin en güçlü yazarlarından Reşat Nuri Gültekin’ in romanlarında kadını nasıl anlatığına bakalım.

  ...
  Feride teyzesinin oğlu Kamuran’ ı sever ve onunla nişanlanır.Düğünden üç gün önce Kamura’ nın Münevver adında başka bir kızla ilişkisi olduğunu ögrenir her şeyi yüzüstübırakıp Bolu’ nun Zeyniler köyünde ögretmen olmaya karar verir.

  Geldiğimin ertesi günü derse başladım.Bu ilk gün yaşamımın en unutulmaz bir anısı gibi yaşayacak...Sabahleyin erkenden aşağı inmiştim.Maarif müdürünün ‘’büyük özverilerle yenileştirdiği’’ dersliği
  şimdi daha iyi görebiliyordum.Burası eski bir ahırdı.Yalnız tabanına tahta döşemişler pencerelerini genişleterek cam çerçeve takmışlardı.

  Ocak bacalarının içi gibi kapkara görünen kaplamaların üstünde ters takılmış bir harita ile bir iskelet levhası bir çiftlik ve bir yılan resmi sarkıyordu.Dersliğin sokak tarafındaki duvarlarının dibinde ahırdan kalma bir hayvan yemliği vardı ki bozmaya gerek görmemişler üstüne kocaman bir tahta kapak takarak bir çesit dolap haline getirmişler.
  ...

  AÇIKLAMALAR

  Eser kaybettiği sevginin yerini doldurmak için yaşamını Anadolu insanına adayan idealist bir genç kızın öyküsünü içerir.Öyküde Anadolu’ nun çagdaslasma yolundaki sıkıntıları ve eğitimdeki değişmelerde yansıtılır.Eser hem realist hem romantik özellikler gösteren bir romandır.

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş