Tek başına anlamı olmayan sonuna geldiği sözle cümledeki diğer sözcükler arasında ilişki kuran sözcüklere edat denir.

Gibi ile ancak vb. edatların tek başına bir anlamı yoktur. Edatlar cümleyeye değişik anlamlar katar.

Edatlar cümlede görevli sözcükler olduğundan cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamda bozulma daralma ya da değişme meydana gelir.

"Senin gibi gayretli ve efendi öğrenci görmedim."
cümlesinde altı çizili sözcük edattır ve bu sözcüğü cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur.

"Sabaha kadar aynı kitabı okumuş."
cümlesinde altı çizili sözcük edattır ve bu sözcüğü çıkardığımızda cümlenin anlamı değişir.


Alıntı