a. Siyasî Hitabet: Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir.

b. Askerî Hitabet: Askerî hitabetin hedefi; vatan savunmasının gerektiği zamanda icap eden şerefli kutsal vazife için askeri teşvik ma'nen kuvvetlendirmektir. Cümleler kısa yiğitçe en cahil neferlerin bile kolayca anlayacağı tarzda açık kesin olmalıdır. ATATÜRK'ün meşhur bir hitabesinde olduğu gibi askerî hitabet anlamca kuvvetli bir ifade ile biter. "Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri!" Askerî hitabet garnizonlarda yapıldığı zaman sözlüdür. Fakat savaş zamanlarında genellikle yazılı olarak kıt'alara gönderilir.

c. Hukûkî ya da Adlî Hitabet: Mahkemelerde yapılan savunmalar savcıların iddianameleri bu çeşittendir.

ç. Bilimsel ya da Akademik Hitabet: Akademilerde bilimsel toplantılarda yer alır. Amacı; araştırılan herhangi bir konu hakkında aydın bir topluluğa o konu ile ilgili kimselere bilgi vermektir. Heyecanlandırma amacı güdülmez. İfadenin açık kesin ve mantıklı olması şarttır.

d. Dinî Hitabet: Bu tarz hitabetlerin yeri mabetlerdir. Amacı; halka dinî bilgi ve eğitim vermek dinî heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek onları fikren mâ'nen yükseltmektir. Bu tarz hitabetlerde anlaşılır dil kullanılmalıdır.


Alıntı