Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. Edebiyatın ne olduğunu anlayabilmek için onun dilden konuşma ve düzyazı dilinden farklı olan yanlarını ortaya koymak gereklidir.Konuşma ve düzyazı dilinde dil bir araç sözcükleri kullanmakla girişilmiş belli bir amaca dönük eylemdir. Doğruyu araştırma ortaya koyma başkalarına iletme aracıdır. Konuşma ve yazı dilinde sözcükler görevini yaptıktan sonra işe yaramaz hale gelir. Önemli olan meydana getireceği sonuçlardır. Sonuç yani amaç onu okuyan ya da dinleyendeki değişimdir. Düşüncemizi dile getiren sözcükleri nasıl biçimlendirdiğimizi unuturuz. Onlar aracılığı ile düşüncemizi ilettiğimiz kişi de onların nasıl biçimlendirildiğine dikkat etmez. Unutur. Dil bizi doğrudan doğruya öteki insanlarla yada eşya ve düşüncelerle karşı karşıya getirir. Konuşma ve yazı dilinde sözcükler saydamdır. Uçarıdır. Aradan kaybolur gider.Oysa şiir ve edebiyatta bunların tam tersi oluşmaktadır. Şiir ve edebiyatta dil bir araç değil biraz amaçtır. Şiir ve edebiyatta dil sözcükler cümleler ve biçimler nesnel (objektif) hale gelirler şeyleşirler. İnsanla öteki insanların eşyanın ve düşüncelerin arasına girip saydamlaşmaz şiir. Uçarı hale gelmez konuşma ve düzyazı da olduğu gibi. Tam tersine karşımıza çıkar. Resim gibi heykel müzik yapı gibi (eşya) değeri kazanır.
Şair cümle kurmaz bir nesne meydana getirir. Sözcüklerle güzel unutulmaz biçimler yaratır. Sözcüklerin bir araya özel biçimler altında getirilişinde derin eğilimler dürtüsü vardır. Şair dilde olduğu gibi sözcüklerden yararlanmaz. Onlara yararlı olur. Renk ses hacim gibi onları şeyleştirir kırar bozar ve yeniden birleştirerek bir şiir dünyası kurar.Sözlerin ve sözcüklerin nesnelleştirilerek özel işaretler deyişler tılsımlı biçimler haline getirilmesi bunların sihir ve büyü alanında kullanılması unutulmayan ezberlenen özel biçimlerle tekrar edilmesi şiirin doğuşunu hazırlayan en eski etkenlerdir. Bu yönden denilebilir ki yazı şöyle dursun tam konuşma dilinin bile gerçekleşmediği insanın ve insanlığını en eski tarihinde şiir ve şiir dili vardır. Demek ki edebiyat dilden önce idi.Bununla beraber gerçek şiir ve edebiyat yazının bulunup kullanılmasından sonra gelişmiştir. Sanat dışı konularda (politika hukuk mektup vb. alanlarda) bile ilk yazılı metinler edebiyata yakın destanî güzellik iddiası ile yüklü oldukça nesnel eserler olmuşlardır.

Alıntı